გადაარჩინე ინტერნეტი APK download

გადაარჩინე ინტერნეტი

The description of გადაარჩინე ინტერნეტი

გოგონა, რომელიც წავა სამოგზაუროდ რათა გადაარჩინოს ინტერნეტი. მას წინ დიდი თავგადასავალი ელოდება. მან უნდა გაიაროს ძალიან ბევრი დაბრკოლება, დაამარცხოს მოწინააღმდეგეები, დაამარცხოს ბოსები.
მთავარი ბოსია ჰიდრა რომელსაც შეუძლია ინტერნეტის განადგურება.
გოგონას დახმარებას მისი მეგობრები და მებრძოლები გაუწევენ. მას შეუძლია იყიდოს იარაღები და მეგრძოლები მაღაზიაში, გაიგოს მისი მეომრების და მოწინააღმდეგეების შესაძლებლობები. მისი მთავარი მიზანია მისი მეგობრების და ინტერნეტის გადარჩენა რომელიც საფრთხის წინაშეა.
A girl who will go on a trip to save the internet. A great adventure awaits him. He has to go through a lot of obstacles, defeat opponents, defeat the bosses.
Home boss Hydra who can destroy the internet.
The girl will be helped by her friends and fighters. He can buy tools and ammunition in the store, understand the capabilities of his warriors and opponents. His main goal is to save his friends and the internet which is in danger.

Show more

გადაარჩინე ინტერნეტი Versions

Request Update